தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


புத்தக வகை : நாவல்
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 182
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
நாவல் வகைப் புத்தகங்கள் :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
செலாஞ்சார் அம்பாட்
பதிப்பு ஆண்டு : 2013
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : புண்ணியவான், கோ
பதிப்பகம் : தீப ஒளி என்டர்பிரைசஸ்
விலை : 160
புத்தகப் பிரிவு : நாவல்
பக்கங்கள் : 170
ISBN :
இலட்சியப் பயணம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2012
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு
ஆசிரியர் : இளவழகு, ஐ
பதிப்பகம் : உதயசூரியன் நிலையம்
விலை : 30.00
புத்தகப் பிரிவு : நாவல்
பக்கங்கள் : 272
ISBN : 9789671094808
பருக்கை
பதிப்பு ஆண்டு : 2012
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : வீரபாண்டியன்
பதிப்பகம் : பரிசல்
விலை : 160.00
புத்தகப் பிரிவு : நாவல்
பக்கங்கள் : 250
ISBN : 9788192491202
மக்களின் மனிதன்
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : எஸ்பொ
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
விலை : 150.00
புத்தகப் பிரிவு : நாவல்
பக்கங்கள் : 232
ISBN : 9788189748913
மிரமார்
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : எஸ்பொ
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
விலை : 150.00
புத்தகப் பிரிவு : நாவல்
பக்கங்கள் : 240
ISBN : 9788189748951
மானக்கேடு
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : எஸ்பொ
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
விலை : 150.00
புத்தகப் பிரிவு : நாவல்
பக்கங்கள் : 272
ISBN : 9788189748975
நித்திரையில் நடக்கும் நாடு
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : எஸ்பொ
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
விலை : 150.00
புத்தகப் பிரிவு : நாவல்
பக்கங்கள் : 272
ISBN : 9788189748982
ஹால
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு
ஆசிரியர் : எஸ்பொ
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
விலை : 110.00
புத்தகப் பிரிவு : நாவல்
பக்கங்கள் : 184
ISBN : 9788189748999
வண்ணாத்துப்பூச்சி எரிகிறது
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : எஸ்பொ
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
விலை : 125.00
புத்தகப் பிரிவு : நாவல்
பக்கங்கள் : 200
ISBN : 9789381322000
தாண்டவபுரம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : சோலை சுந்தரபெருமாள்
பதிப்பகம் : பாரதி புத்தகாலயம்
விலை : 390.00
புத்தகப் பிரிவு : நாவல்
பக்கங்கள் : 700
ISBN :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan