தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


மணிவாசகர் பதிப்பகம்
தொடர்பு எண் : 914425361039
முகவரி : 31, சிங்கர் தெரு
பாரிமுனை
  சென்னை - 600001
இந்தியா
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 72
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
         
மணிவாசகர் பதிப்பகம் வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
12345678
வனங்கள் - ஓர் அறிவியல் விளக்கம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : சண்முகசுந்தரம், ச
பதிப்பகம் : மணிவாசகர் பதிப்பகம்
விலை : 150.00
புத்தகப் பிரிவு : வனவியல்
பக்கங்கள் : 336
ISBN :
தமிழ்நாட்டுத் தாவரங்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு
ஆசிரியர் : சண்முகசுந்தரம், ச
பதிப்பகம் : மணிவாசகர் பதிப்பகம்
விலை : 75.00
புத்தகப் பிரிவு : வேளாண்மை
பக்கங்கள் : 256
ISBN :
அண்ணாவும் திருக்குறளும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2007)
ஆசிரியர் : பரிமளம், அண்ணா
பதிப்பகம் : மணிவாசகர் பதிப்பகம்
விலை : 40
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 80
ISBN :
நான் ஏன் எழுதுகிறேன்? தொகுதி - 10
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2007)
ஆசிரியர் : குலோத்துங்கன், கண்ணியம்
பதிப்பகம் : மணிவாசகர் பதிப்பகம்
விலை : 30
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 128
ISBN :
கம்பனின் அழகுத் தொடர்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2007)
ஆசிரியர் : சதாசிவம், மு
பதிப்பகம் : மணிவாசகர் பதிப்பகம்
விலை : 25
புத்தகப் பிரிவு : இலக்கியம்
பக்கங்கள் : 96
ISBN :
மொழியும் தரமும் - அறிவியல் பார்வை
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2007)
ஆசிரியர் : அரங்கசாமி, கா
பதிப்பகம் : மணிவாசகர் பதிப்பகம்
விலை : 25
புத்தகப் பிரிவு : தமிழ் மொழி ஆய்வு
பக்கங்கள் : 60
ISBN :
இலக்கிய வரலாறு
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் : இளவரசு, சோம
பதிப்பகம் : மணிவாசகர் பதிப்பகம்
விலை : 25
புத்தகப் பிரிவு : இலக்கியம்
பக்கங்கள் : 136
ISBN :
நன்னூல் சொல்லதிகாரம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் : இளவரசு, சோம
பதிப்பகம் : மணிவாசகர் பதிப்பகம்
விலை : 40
புத்தகப் பிரிவு : தமிழ் இலக்கணம்
பக்கங்கள் : 160
ISBN :
விவேக சிந்தாமணி (தெளிவுரை)
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : ஐந்தாம் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் : மாணிக்கம், அ
பதிப்பகம் : மணிவாசகர் பதிப்பகம்
விலை : 25
புத்தகப் பிரிவு : இலக்கியம்
பக்கங்கள் : 128
ISBN :
சகல நோய்களுக்கும் சுலபமான ஒருவரி வைத்தியம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் : சின்னசாமி, க
பதிப்பகம் : மணிவாசகர் பதிப்பகம்
விலை : 70
புத்தகப் பிரிவு : மருத்துவம்
பக்கங்கள் : 80
ISBN :
12345678

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan