தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


பெரியார் சுயமரியாதைப் பிரச்சார நிறுவனம்
தொடர்பு எண் : 914426618161
முகவரி : பெரியார் திடல்
50, ஈ.வெ.கி சம்பத் சாலை, வேப்பொரி
  சென்னை - 600007
இந்தியா
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 3
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
         
பெரியார் சுயமரியாதைப் பிரச்சார நிறுவனம் வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
ஒரு துளி பூமி, ஒரு துளி வானம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2004)
ஆசிரியர் : கண்ணன், த.சி.க
பதிப்பகம் : பெரியார் சுயமரியாதைப் பிரச்சார நிறுவனம்
விலை : 50
புத்தகப் பிரிவு : கவிதைகள்
பக்கங்கள் : 96
ISBN :
பெரியார் களஞ்சியம் தொகுதி 1 (கடவுள்)
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : ஆறாம் பதிப்பு (2004)
ஆசிரியர் : வீரமணி, கி
பதிப்பகம் : பெரியார் சுயமரியாதைப் பிரச்சார நிறுவனம்
விலை : 100
புத்தகப் பிரிவு : பகுத்தறிவு
பக்கங்கள் : 310
ISBN :
பெரியார் களஞ்சியம் தொகுதி 2 (கடவுள்)
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : ஆறாம் பதிப்பு (2004)
ஆசிரியர் : வீரமணி, கி
பதிப்பகம் : பெரியார் சுயமரியாதைப் பிரச்சார நிறுவனம்
விலை : 80
புத்தகப் பிரிவு : பகுத்தறிவு
பக்கங்கள் : 318
ISBN :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan