தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


புத்தக வகை : பகுத்தறிவு
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 5
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
பகுத்தறிவு வகைப் புத்தகங்கள் :
1
புரட்சியில் பகுத்தறிவு
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : ராஜன், ப.கு
பதிப்பகம் : பாரதி புத்தகாலயம்
விலை : 545.00
புத்தகப் பிரிவு : பகுத்தறிவு
பக்கங்கள் : 872
ISBN : 9789381908150
கோவில் நுழைவு உரிமை
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : சிதம்பரம்பிள்ளை, பி
பதிப்பகம் : சாளரம்
விலை : 70
புத்தகப் பிரிவு : பகுத்தறிவு
பக்கங்கள் : 144
ISBN :
பெரியார் களஞ்சியம் தொகுதி 1 (கடவுள்)
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : ஆறாம் பதிப்பு (2004)
ஆசிரியர் : வீரமணி, கி
பதிப்பகம் : பெரியார் சுயமரியாதைப் பிரச்சார நிறுவனம்
விலை : 100
புத்தகப் பிரிவு : பகுத்தறிவு
பக்கங்கள் : 310
ISBN :
பெரியார் களஞ்சியம் தொகுதி 2 (கடவுள்)
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : ஆறாம் பதிப்பு (2004)
ஆசிரியர் : வீரமணி, கி
பதிப்பகம் : பெரியார் சுயமரியாதைப் பிரச்சார நிறுவனம்
விலை : 80
புத்தகப் பிரிவு : பகுத்தறிவு
பக்கங்கள் : 318
ISBN :
கடவுள் ஏன் இன்னமும் சாகவில்லை?
பதிப்பு ஆண்டு : 1996
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1996)
ஆசிரியர் : ஞானி, கோவை
பதிப்பகம் : நிகழ்
விலை : 24
புத்தகப் பிரிவு : பகுத்தறிவு
பக்கங்கள் : 116
ISBN :
1

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan