தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


தமிழ்க்கோட்டம் (சென்னை)
தொடர்பு எண் : 914423744568
முகவரி : 2, முனிரத்னம் தெரு
அய்யாவு குடியிருப்பு, அமைந்தகரை
  சென்னை - 600029
இந்தியா
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 6
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
         
தமிழ்க்கோட்டம் (சென்னை) வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
திருவள்ளுவம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் : அறவாணன், க.ப
பதிப்பகம் : தமிழ்க்கோட்டம் (சென்னை)
விலை : 400
புத்தகப் பிரிவு : திருக்குறள்
பக்கங்கள் : 792
ISBN :
தமிழ் மக்கள் வரலாறு (அயலவர் காலம்)
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் : அறவாணன், க.ப
பதிப்பகம் : தமிழ்க்கோட்டம் (சென்னை)
விலை : 200
புத்தகப் பிரிவு : வரலாறு
பக்கங்கள் : 304
ISBN :
அஃறிணை ஆசான்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : அறவாணன், க.ப
பதிப்பகம் : தமிழ்க்கோட்டம் (சென்னை)
விலை : 60
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 116
ISBN :
தமிழர் அடிமையானது ஏன்? எவ்வாறு?
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : அறவாணன், க.ப
பதிப்பகம் : தமிழ்க்கோட்டம் (சென்னை)
விலை : 100
புத்தகப் பிரிவு : வரலாறு
பக்கங்கள் : 334
ISBN :
தமிழ் மக்கள் வரலாறு (தொல் தமிழர் காலம்)
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : அறவாணன், க.ப
பதிப்பகம் : தமிழ்க்கோட்டம் (சென்னை)
விலை : 150
புத்தகப் பிரிவு : வரலாறு
பக்கங்கள் : 334
ISBN :
தமிழ் மக்கள் வரலாறு (பழந்தமிழர் வழிபாடுகள்)
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : அறவாணன், க.ப
பதிப்பகம் : தமிழ்க்கோட்டம் (சென்னை)
விலை : 200
புத்தகப் பிரிவு : வரலாறு
பக்கங்கள் : 340
ISBN :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan