தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


தமிழ்முடி நிலையம்
தொடர்பு எண் : 914424712626
முகவரி : H-10-K, பொன்னம்பலம் காலனி
பொன்னம்பலம் சாலை, கே.கே நகர்
  சென்னை - 600078
இந்தியா
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 9
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
         
தமிழ்முடி நிலையம் வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
பிரதோஷ மகிமை
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற்பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : தமிழ்முடி, புலவர்
பதிப்பகம் : தமிழ்முடி நிலையம்
விலை : 10
புத்தகப் பிரிவு : ஆன்மீகம்
பக்கங்கள் : 32
ISBN :
திருவள்ளுவர் நீதிக்கதைகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : முதற்பதிப்பு (2004)
ஆசிரியர் : தமிழ்முடி, புலவர்
பதிப்பகம் : தமிழ்முடி நிலையம்
விலை : 16
புத்தகப் பிரிவு : திருக்குறள்
பக்கங்கள் : 64
ISBN :
முயற்சியின் வெற்றி
பதிப்பு ஆண்டு : 2003
பதிப்பு : முதற்பதிப்பு (2003)
ஆசிரியர் : தமிழ்முடி, புலவர்
பதிப்பகம் : தமிழ்முடி நிலையம்
விலை : 35
புத்தகப் பிரிவு : சிறுவர் கதைகள்
பக்கங்கள் : 140
ISBN :
கொஞ்சும் மொழி
பதிப்பு ஆண்டு : 2003
பதிப்பு : முதற்பதிப்பு (2003)
ஆசிரியர் : தமிழ்முடி, புலவர்
பதிப்பகம் : தமிழ்முடி நிலையம்
விலை : 20
புத்தகப் பிரிவு : சிறுவர் கதைகள்
பக்கங்கள் : 16
ISBN :
மழலைமொழி
பதிப்பு ஆண்டு : 2001
பதிப்பு : முதற்பதிப்பு (2001)
ஆசிரியர் : தமிழ்முடி, புலவர்
பதிப்பகம் : தமிழ்முடி நிலையம்
விலை : 20
புத்தகப் பிரிவு : சிறுவர் பாடல்கள்
பக்கங்கள் : 28
ISBN :
திருப்பாவை
பதிப்பு ஆண்டு : 2000
பதிப்பு : முதற்பதிப்பு (2000)
ஆசிரியர் : தமிழ்முடி, புலவர்
பதிப்பகம் : தமிழ்முடி நிலையம்
விலை : 10
புத்தகப் பிரிவு : ஆன்மீகம்
பக்கங்கள் : 64
ISBN :
நீதிவழிக் கதைகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2000
பதிப்பு : முதற்பதிப்பு (2000)
ஆசிரியர் : தமிழ்முடி, புலவர்
பதிப்பகம் : தமிழ்முடி நிலையம்
விலை : 15
புத்தகப் பிரிவு : சிறுவர் இலக்கியம்
பக்கங்கள் : 52
ISBN :
திருக்குறள் மூலம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2000
பதிப்பு : முதற்பதிப்பு (2000)
ஆசிரியர் : தமிழ்முடி, புலவர்
பதிப்பகம் : தமிழ்முடி நிலையம்
விலை : 10
புத்தகப் பிரிவு : திருக்குறள்
பக்கங்கள் : 160
ISBN :
தமிழுக்குச் சிறப்புச் செய்தவர்
பதிப்பு ஆண்டு : 1999
பதிப்பு : முதற்பதிப்பு (1999)
ஆசிரியர் : தமிழ்முடி, புலவர்
பதிப்பகம் : தமிழ்முடி நிலையம்
விலை : 30
புத்தகப் பிரிவு : சிறுவர் இலக்கியம்
பக்கங்கள் : 96
ISBN :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan