தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


1960 ஆம் ஆண்டில் வெளியான புத்தகங்கள்
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 3
         
புத்தக வகை : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
 1960 ஆம் ஆண்டில் வெளியான புத்தகங்கள்
1
மீளாப்பயணம்
பதிப்பு ஆண்டு : 1960
பதிப்பு : முதல் பதிப்பு (1960)
ஆசிரியர் : செங்குட்டுவன், நா.ஆ
பதிப்பகம் : மேகலா பப்ளிகேஷன்ஸ் அன்ட் டிரேடிங்
விலை : 0
புத்தகப் பிரிவு : கவிதைகள்
பக்கங்கள் : 50
ISBN :
அரசரும் புலவரும்
பதிப்பு ஆண்டு : 1960
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1960)
ஆசிரியர் : தில்லைநாயகம், வே
பதிப்பகம் : வள்ளுவர் பண்ணை
விலை : 1
புத்தகப் பிரிவு : சிறுகதைகள்
பக்கங்கள் : 40
ISBN :
நூலகப்பணி
பதிப்பு ஆண்டு : 1960
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1960)
ஆசிரியர் : தில்லைநாயகம், வே
பதிப்பகம் : வள்ளுவர் பண்ணை
விலை : 1
புத்தகப் பிரிவு : நூலகவியல்
பக்கங்கள் : 36
ISBN :
1

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan