தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


1988 ஆம் ஆண்டில் வெளியான புத்தகங்கள்
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 18
         
புத்தக வகை : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
 1988 ஆம் ஆண்டில் வெளியான புத்தகங்கள்
1 2
மார்க்சியமும் தமிழ் இலக்கியமும்
பதிப்பு ஆண்டு : 1988
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1988)
ஆசிரியர் : ஞானி, கோவை
பதிப்பகம் : பரிமாணம் வெளியீ
விலை : 40
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 370
ISBN :
லங்காபுரி ராஜா
பதிப்பு ஆண்டு : 1988
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1988)
ஆசிரியர் : பிரமிள்
பதிப்பகம் : லயம் வெளியீடு
விலை : 25
புத்தகப் பிரிவு : குறுநாவல்கள்
பக்கங்கள் : 136
ISBN :
சந்ததிச் சுவடுகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 1988
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1988)
ஆசிரியர் : ஸ்ரீகந்தராசா, சு
பதிப்பகம் : பிரதேச கலாச்சாரப் பேரவை
விலை : 15
புத்தகப் பிரிவு : நாடகங்கள்
பக்கங்கள் : 120
ISBN :
உதயம்
பதிப்பு ஆண்டு : 1988
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1988)
ஆசிரியர் : தங்கராசன், மு
பதிப்பகம் : விஜயா சபரி பதிப்பகம்
விலை : 15
புத்தகப் பிரிவு : கவிதைகள்
பக்கங்கள் : 180
ISBN :
தமிழ் இலக்கியம்
பதிப்பு ஆண்டு : 1988
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1988)
ஆசிரியர் : இந்திய கலாச்சார மன்றம்
பதிப்பகம் : Tamil Art Printers Pte Ltd
விலை : 0
புத்தகப் பிரிவு : கருத்தரங்கக் கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 70
ISBN :
காமாட்சி விளக்கு
பதிப்பு ஆண்டு : 1988
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1988)
ஆசிரியர் : ரெங்கசாமி, அ
பதிப்பகம் : திருவள்ளுவர் புத்தகப் பண்ணை
விலை : 0
புத்தகப் பிரிவு : நாவல்
பக்கங்கள் : 134
ISBN :
மஞ்சள் முட்டை
பதிப்பு ஆண்டு : 1988
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு(1988)
ஆசிரியர் : தூரன்,பெ
பதிப்பகம் : பழனியப்பா பிரதர்ஸ்
விலை : 4
புத்தகப் பிரிவு : சிறுவர் கதைகள்
பக்கங்கள் : 35
ISBN :
பாப்பாப் பாட்டு பிறந்த கதை
பதிப்பு ஆண்டு : 1988
பதிப்பு : முதற்பதிப்பு (1988)
ஆசிரியர் : கிரி, பி.வி
பதிப்பகம் : பழனியப்பா பிரதர்ஸ்
விலை : 10
புத்தகப் பிரிவு : சிறுவர் பாடல்கள்
பக்கங்கள் : 78
ISBN :
என் பெயர் என்ன?
பதிப்பு ஆண்டு : 1988
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு(1988)
ஆசிரியர் : இராகவன், எஸ்.டி
பதிப்பகம் : பழனியப்பா பிரதர்ஸ்
விலை : 3
புத்தகப் பிரிவு : சிறுவர் கதைகள்
பக்கங்கள் : 16
ISBN :
அதிசய நாய்
பதிப்பு ஆண்டு : 1988
பதிப்பு : ஐந்தாம் பதிப்பு (1988)
ஆசிரியர் : வாண்டுமாமா
பதிப்பகம் : பழனியப்பா பிரதர்ஸ்
விலை : 12
புத்தகப் பிரிவு : சிறுவர் கதைகள்
பக்கங்கள் : 108
ISBN :
1 2

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan