தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


அருளானந்தம் சிறீகாந்தலட்சுமி
ஆசிரியர் பெயர் : Arulanandam Sri Kanthaluxmy
முகவரி :
- 0000
இலங்கை
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 3
ஆண்டு :
பதிப்பகம் :
புத்தக வகை :
அருளானந்தம் சிறீகாந்தலட்சுமி அவர்களின் புத்தகங்கள்
1 2 3
சொற்பொருளாய்வுக் களஞ்சியம் நூலகத் தகவல் அறிவியல்
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : அருளானந்தம் சிறீகாந்தலட்சுமி
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
விலை : 600.00
புத்தகப் பிரிவு : நூலகவியல்
பக்கங்கள் : 256
ISBN : 9789551857844
1 2 3

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan