தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


சொற்பொருளாய்வுக் களஞ்சியம் நூலகத் தகவல் அறிவியல்
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
அருளானந்தம் சிறீகாந்தலட்சுமி
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
Telephone : 94112321905
விலை : 600.00
புத்தகப் பிரிவு : நூலகவியல்
பக்கங்கள் : 256
ISBN : 9789551857844
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 29 cm
அளவு - அகலம் : 21 cm
புத்தக அறிமுகம் :

பொருளடக்கம்

பதிப்புரை
ஆசிரியர் உரை 
Preface of the Research Report
  • பகுதி - 1 - பருநிலையமைப்பு காட்சியமைப்பு 
  • பகுதி - 2 - அகரவரிசை காட்சியமைப்பு தமிழ் - ஆங்கிலம் 
  • பகுதி - 3 - கலைச்சொற்றொகுதி தமிழ் -ஆங்கிலம்

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan