தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


கைலாசபதி, க
ஆசிரியர் பெயர் : Kailasapathi, K
முகவரி : யாழ்ப்பாணம்
யாழ்ப்பாணம் - 00
இலங்கை
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 2
ஆண்டு :
பதிப்பகம் :
புத்தக வகை :
கைலாசபதி, க அவர்களின் புத்தகங்கள்
1 2
கைலாசபதி முன்னுரைகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2007)
ஆசிரியர் : கைலாசபதி, க
பதிப்பகம் : குமரன் புத்தக இல்லம்
விலை : 120
புத்தகப் பிரிவு : நூல் முன்னுரைகள்
பக்கங்கள் : 202
ISBN : 9789559429647
1 2

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan