தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


புத்தக வகை : நூல் முன்னுரைகள்
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 14
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
நூல் முன்னுரைகள் வகைப் புத்தகங்கள் :
1 2
எஸ்.பொ முன்னீடுகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : ரவிக்குமார், பா
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
விலை : 290.00
புத்தகப் பிரிவு : நூல் முன்னுரைகள்
பக்கங்கள் : 504
ISBN : 9788189748838
வித்தியின் இலக்கிய மூன்னீடுகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : வித்தியானந்தன், சு
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
விலை : 260.00
புத்தகப் பிரிவு : நூல் முன்னுரைகள்
பக்கங்கள் : 120
ISBN : 9789551857370
கைலாசபதி முன்னுரைகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2007)
ஆசிரியர் : கைலாசபதி, க
பதிப்பகம் : குமரன் புத்தக இல்லம்
விலை : 120
புத்தகப் பிரிவு : நூல் முன்னுரைகள்
பக்கங்கள் : 202
ISBN : 9789559429647
உதிரும் இலையும் உதிராப் பதிவுகளும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2007)
ஆசிரியர் : கங்காதரன், ஜெ
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
விலை : 60
புத்தகப் பிரிவு : நூல் முன்னுரைகள்
பக்கங்கள் : 96
ISBN : 8189748459
திரு.வி.க. முன்னுரைகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2006)
ஆசிரியர் : இளங்குமரனார், இரா
பதிப்பகம் : தமிழ்மண் பதிப்பகம்
விலை : 75
புத்தகப் பிரிவு : நூல் முன்னுரைகள்
பக்கங்கள் : 144
ISBN :
சிலம்பொலியார் அணிந்துரைகள் - 01
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் : சிலம்பொலியார்
பதிப்பகம் : பழனியப்பா பிரதர்ஸ்
விலை : 120
புத்தகப் பிரிவு : நூல் முன்னுரைகள்
பக்கங்கள் : 320
ISBN : 9788183793636
சிலம்பொலியார் அணிந்துரைகள் - 02
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் : சிலம்பொலியார்
பதிப்பகம் : பழனியப்பா பிரதர்ஸ்
விலை : 120
புத்தகப் பிரிவு : நூல் முன்னுரைகள்
பக்கங்கள் : 320
ISBN : 9788183793643
சிலம்பொலியார் அணிந்துரைகள் - 03
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் : சிலம்பொலியார்
பதிப்பகம் : பழனியப்பா பிரதர்ஸ்
விலை : 120
புத்தகப் பிரிவு : நூல் முன்னுரைகள்
பக்கங்கள் : 320
ISBN : 9788183793650
சிலம்பொலியார் அணிந்துரைகள் - 04
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் : சிலம்பொலியார்
பதிப்பகம் : பழனியப்பா பிரதர்ஸ்
விலை : 120
புத்தகப் பிரிவு : நூல் முன்னுரைகள்
பக்கங்கள் : 320
ISBN : 9788183793667
சிலம்பொலியார் அணிந்துரைகள் - 05
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் : சிலம்பொலியார்
பதிப்பகம் : பழனியப்பா பிரதர்ஸ்
விலை : 120
புத்தகப் பிரிவு : நூல் முன்னுரைகள்
பக்கங்கள் : 320
ISBN : 9788183793674
1 2

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan