தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


புத்தக வகை : மாற்று மருத்துவம்
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 10
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
மாற்று மருத்துவம் வகைப் புத்தகங்கள் :
1
சித்த மருத்துவ வரலாறு
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு ( 2008 )
ஆசிரியர் : ஆனந்தன், ஆனைவாரி
பதிப்பகம் : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
விலை : 115
புத்தகப் பிரிவு : மாற்று மருத்துவம்
பக்கங்கள் : 388
ISBN :
எனர்ஜி ட்ரீட்மெண்ட்
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2006)
ஆசிரியர் : அண்ணாதுரை, எம்.ஜி
பதிப்பகம் : நர்மதா பதிப்பகம்
விலை : 40
புத்தகப் பிரிவு : மாற்று மருத்துவம்
பக்கங்கள் : 112
ISBN :
குடும்ப நல சிகிச்சைக்கு ஹோமியோபதி
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2005)
ஆசிரியர் : அண்ணாதுரை, எம்.ஜி
பதிப்பகம் : நர்மதா பதிப்பகம்
விலை : 40
புத்தகப் பிரிவு : மாற்று மருத்துவம்
பக்கங்கள் : 120
ISBN :
அதிசய அற்புத பிரமிடுகளும் சிகிச்சையும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2001
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு(2001)
ஆசிரியர் : அண்ணாதுரை, எம்.ஜி
பதிப்பகம் : நிர்மலா பதிப்பகம்
விலை : 20
புத்தகப் பிரிவு : மாற்று மருத்துவம்
பக்கங்கள் : 128
ISBN :
காந்த சிகிச்சை
பதிப்பு ஆண்டு : 2000
பதிப்பு : ஒன்பதாவது பதிப்பு(2000)
ஆசிரியர் : அண்ணாதுரை, எம்.ஜி
பதிப்பகம் : நிர்மலா பதிப்பகம்
விலை : 20
புத்தகப் பிரிவு : மாற்று மருத்துவம்
பக்கங்கள் : 144
ISBN :
டெலிதெரபி
பதிப்பு ஆண்டு : 2000
பதிப்பு : மூன்றாம் பதிப்பு (2000)
ஆசிரியர் : அண்ணாதுரை, எம்.ஜி
பதிப்பகம் : நிர்மலா பதிப்பகம்
விலை : 20
புத்தகப் பிரிவு : மாற்று மருத்துவம்
பக்கங்கள் : 120
ISBN :
லண்டன் பாட்ச் மலர் மருத்துவம்
பதிப்பு ஆண்டு : 1999
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1999)
ஆசிரியர் : அண்ணாதுரை, எம்.ஜி
பதிப்பகம் : நிர்மலா பதிப்பகம்
விலை : 20
புத்தகப் பிரிவு : மாற்று மருத்துவம்
பக்கங்கள் : 112
ISBN :
பன்னிரு தாது உப்புக்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 1999
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1999)
ஆசிரியர் : அண்ணாதுரை, எம்.ஜி
பதிப்பகம் : நிர்மலா பதிப்பகம்
விலை : 30
புத்தகப் பிரிவு : மாற்று மருத்துவம்
பக்கங்கள் : 191
ISBN :
பெங்சுய் எனும் வாஸ்து பரிகாரங்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 1999
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1999)
ஆசிரியர் : அண்ணாதுரை, எம்.ஜி
பதிப்பகம் : மாற்று மருத்துவ சிகிச்சை மையம்
விலை : 30
புத்தகப் பிரிவு : மாற்று மருத்துவம்
பக்கங்கள் : 112
ISBN :
கிரிஸ்டல் சிகிச்சை
பதிப்பு ஆண்டு : 1997
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு(1999)
ஆசிரியர் : அண்ணாதுரை, எம்.ஜி
பதிப்பகம் : மாற்று மருத்துவ சிகிச்சை மையம்
விலை : 20
புத்தகப் பிரிவு : மாற்று மருத்துவம்
பக்கங்கள் : 112
ISBN :
1

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan