தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


புத்தக வகை : கேள்வி-பதில்
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 8
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
கேள்வி-பதில் வகைப் புத்தகங்கள் :
1
விடையவன் விடைகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : மீள் பதிப்பு
ஆசிரியர் : ஜகந்நாதன், கி.வா
பதிப்பகம் : அமுத நிலையம்
விலை : 75.00
புத்தகப் பிரிவு : கேள்வி-பதில்
பக்கங்கள் : 184
ISBN :
செம்மொழித் தமிழ்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : கோதண்டராமன், ராஜ
பதிப்பகம் : இலக்குமி பதிப்பகம்
விலை : 30
புத்தகப் பிரிவு : கேள்வி-பதில்
பக்கங்கள் : 160
ISBN :
விடைகள் ஆயிரம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : மீள் பதிப்பு
ஆசிரியர் : ஜகந்நாதன், கி.வா
பதிப்பகம் : அமுத நிலையம்
விலை : 75.00
புத்தகப் பிரிவு : கேள்வி-பதில்
பக்கங்கள் : 208
ISBN :
புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களின் கேள்விகளுக்கு பதில்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2003
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2003)
ஆசிரியர் : சுதாகர், யாழ்
பதிப்பகம் : மணிமேகலைப் பிரசுரம்
விலை : 30
புத்தகப் பிரிவு : கேள்வி-பதில்
பக்கங்கள் : 112
ISBN :
இலக்கிய வினா-விடை - 2
பதிப்பு ஆண்டு : 2002
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு (2002)
ஆசிரியர் : மெய்யப்பன், ச
பதிப்பகம் : மணிவாசகர் பதிப்பகம்
விலை : 10
புத்தகப் பிரிவு : கேள்வி-பதில்
பக்கங்கள் : 64
ISBN :
இலக்கிய வினா-விடை
பதிப்பு ஆண்டு : 2000
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2000)
ஆசிரியர் : மெய்யப்பன், ச
பதிப்பகம் : மணிவாசகர் பதிப்பகம்
விலை : 10
புத்தகப் பிரிவு : கேள்வி-பதில்
பக்கங்கள் : 64
ISBN :
படிக்கப்பழகு
பதிப்பு ஆண்டு : 1994
பதிப்பு : ஆறாம் பதிப்பு(1994)
ஆசிரியர் : துரைசாமி, சு.வை
பதிப்பகம் : பழனியப்பா பிரதர்ஸ்
விலை : 7
புத்தகப் பிரிவு : கேள்வி-பதில்
பக்கங்கள் : 41
ISBN :
படிக்கப்பழகு
பதிப்பு ஆண்டு : 1975
பதிப்பு : நான்காம்பதிப்பு(1975)
ஆசிரியர் : துரைசாமி, சு.வை
பதிப்பகம் : பழனியப்பா பிரதர்ஸ்
விலை : 2
புத்தகப் பிரிவு : கேள்வி-பதில்
பக்கங்கள் : 36
ISBN :
1

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan