தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


புத்தக வகை : தொழில் நுட்ப வரலாறு
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 5
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
தொழில் நுட்ப வரலாறு வகைப் புத்தகங்கள் :
1
இசையும் யாழும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : இராகவன், அ சாத்தன்குளம்
பதிப்பகம் : அமிழ்தம் பதிப்பகம்
விலை : 180
புத்தகப் பிரிவு : தொழில் நுட்ப வரலாறு
பக்கங்கள் : 288
ISBN :
தமிழ்நாட்டு அணிகலன்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : இராகவன், அ சாத்தன்குளம்
பதிப்பகம் : அமிழ்தம் பதிப்பகம்
விலை : 180
புத்தகப் பிரிவு : தொழில் நுட்ப வரலாறு
பக்கங்கள் : 288
ISBN :
நம் நாட்டுக் கப்பற்கலை
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : இராகவன், அ சாத்தன்குளம்
பதிப்பகம் : அமிழ்தம் பதிப்பகம்
விலை : 200
புத்தகப் பிரிவு : தொழில் நுட்ப வரலாறு
பக்கங்கள் : 320
ISBN :
தமிழர் அளவைகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2003
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு(2003)
ஆசிரியர் : பகவதி, கு
பதிப்பகம் : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
விலை : 40
புத்தகப் பிரிவு : தொழில் நுட்ப வரலாறு
பக்கங்கள் : 154
ISBN :
நம் நாட்டுக் கப்பற் கலை
பதிப்பு ஆண்டு : 1968
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1968)
ஆசிரியர் : இராகவன், அ சாத்தன்குளம்
பதிப்பகம் : தமிழ்ப் புத்தகாலயம்
விலை : 9
புத்தகப் பிரிவு : தொழில் நுட்ப வரலாறு
பக்கங்கள் : 384
ISBN :
1

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan