தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


புத்தக வகை : பண்பாட்டு வரலாறு
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 19
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
பண்பாட்டு வரலாறு வகைப் புத்தகங்கள் :
1 2
அழகர் கோயில்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2008)
ஆசிரியர் : பரமசிவன், தொ
பதிப்பகம் : தென்திசை பதிப்பகம்
விலை : 200
புத்தகப் பிரிவு : பண்பாட்டு வரலாறு
பக்கங்கள் : 400
ISBN :
தில்லைப் பெருங்கோயில் வரலாறு
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு ( 2008 )
ஆசிரியர் : வெள்ளைவாரணர், க
பதிப்பகம் : சந்தியா பதிப்பகம்
விலை : 90
புத்தகப் பிரிவு : பண்பாட்டு வரலாறு
பக்கங்கள் : 178
ISBN :
பண்பாட்டுத் தமிழ்த் தெய்வங்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2007)
ஆசிரியர் : கணபதிராமன், ச
பதிப்பகம் : திருமகள் நூலகம்
விலை : 300
புத்தகப் பிரிவு : பண்பாட்டு வரலாறு
பக்கங்கள் : 258
ISBN :
தமிழர் பண்பாட்டுப் பதிவுகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2006)
ஆசிரியர் : சாந்தலிங்கம், சொ
பதிப்பகம் : சேகர் பதிப்பகம்
விலை : 110
புத்தகப் பிரிவு : பண்பாட்டு வரலாறு
பக்கங்கள் : 232
ISBN :
தமிழர் பண்பாட்டில் தாமரை
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : இராகவன், அ சாத்தன்குளம்
பதிப்பகம் : அமிழ்தம் பதிப்பகம்
விலை : 135
புத்தகப் பிரிவு : பண்பாட்டு வரலாறு
பக்கங்கள் : 216
ISBN :
தமிழக சாவகக் கலைத் தொடர்புகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : இராகவன், அ சாத்தன்குளம்
பதிப்பகம் : அமிழ்தம் பதிப்பகம்
விலை : 110
புத்தகப் பிரிவு : பண்பாட்டு வரலாறு
பக்கங்கள் : 176
ISBN :
தமிழ்நாட்டுத் திருவிளக்குகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : இராகவன், அ சாத்தன்குளம்
பதிப்பகம் : அமிழ்தம் பதிப்பகம்
விலை : 130
புத்தகப் பிரிவு : பண்பாட்டு வரலாறு
பக்கங்கள் : 208
ISBN :
சங்கத் தமிழர் வாழ்வியல்
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு(2004)
ஆசிரியர் : சண்முகம் பிள்ளை.மு
பதிப்பகம் : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
விலை : 100
புத்தகப் பிரிவு : பண்பாட்டு வரலாறு
பக்கங்கள் : 352
ISBN :
தமிழக வரலாறும் பண்பாடும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2003
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு (2003)
ஆசிரியர் : செல்வம், வே.தி
பதிப்பகம் : மணிவாசகர் பதிப்பகம்
விலை : 160
புத்தகப் பிரிவு : பண்பாட்டு வரலாறு
பக்கங்கள் : 688
ISBN :
தமிழர் திருமணம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2003
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2003)
ஆசிரியர் : சசிவல்லி, வி.சி
பதிப்பகம் : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
விலை : 85
புத்தகப் பிரிவு : பண்பாட்டு வரலாறு
பக்கங்கள் : 360
ISBN :
1 2

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan