தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


புத்தக வகை : சுற்றுச் சூழல் & மாசுக்கட்டுப்பாடு
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 7
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
சுற்றுச் சூழல் & மாசுக்கட்டுப்பாடு வகைப் புத்தகங்கள் :
1
ஏழாவது ஊழி
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு
ஆசிரியர் : ஐங்கரநேசன்,பொ
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
விலை : 1000.00
புத்தகப் பிரிவு : சுற்றுச் சூழல் & மாசுக்கட்டுப்பாடு
பக்கங்கள் : 432
ISBN : 9789551857783
ஏழாவது ஊழி
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு ( 2009 மார்ச் )
ஆசிரியர் : ஐங்கரநேசன்,பொ
பதிப்பகம் : சாளரம்
விலை : 250
புத்தகப் பிரிவு : சுற்றுச் சூழல் & மாசுக்கட்டுப்பாடு
பக்கங்கள் : 432
ISBN :
சூரியப் பொருளாதாரம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2007)
ஆசிரியர் : இளங்கோவன், அ
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
விலை : 70
புத்தகப் பிரிவு : சுற்றுச் சூழல் & மாசுக்கட்டுப்பாடு
பக்கங்கள் : 96
ISBN : 818978483
கொதிக்கும் பூமி
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு( டிசம்பர் 2007)
ஆசிரியர் : ஆதி வள்ளியப்பன்
பதிப்பகம் : ஆழி பதிப்பகம்
விலை : 60
புத்தகப் பிரிவு : சுற்றுச் சூழல் & மாசுக்கட்டுப்பாடு
பக்கங்கள் : 104
ISBN :
நிகழ்காலத்திற்கு முன்பு
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2006)
ஆசிரியர் : கந்தசாமி, சா
பதிப்பகம் : நிவேதிதா நல்வாழ்வு, கல்வி அறக்கட்டளை
விலை : 60
புத்தகப் பிரிவு : சுற்றுச் சூழல் & மாசுக்கட்டுப்பாடு
பக்கங்கள் : 160
ISBN :
சுற்றுச்சூழல்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : பாலசுப்பிரமணியன், தி.து
பதிப்பகம் : வேங்கடம் வெளியீடு
விலை : 70
புத்தகப் பிரிவு : சுற்றுச் சூழல் & மாசுக்கட்டுப்பாடு
பக்கங்கள் : 144
ISBN :
சுற்றுச் சூழலும் சுகமான வாழ்வும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2004)
ஆசிரியர் : நாதன், நாமக்கல்
பதிப்பகம் : சுஜித்தா வெளியீடு
விலை : 35
புத்தகப் பிரிவு : சுற்றுச் சூழல் & மாசுக்கட்டுப்பாடு
பக்கங்கள் : 112
ISBN :
1

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan