தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


நூலக தகவல் அறிவியல் ஆய்வுக் கோவை
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
அருளானந்தம் சிறீகாந்தலட்சுமி
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
Telephone : 94112321905
விலை : 750.00
புத்தகப் பிரிவு : நூலகவியல்
பக்கங்கள் : 296
ISBN : 9789551857264
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :

பொருளடக்கம்

 • தகவல் வளங்கள்: புதிய கருத்துருவாக்கம்
 • நூல்களுள் நுழைய....
 • நூலக முகாமைத்துவம்: ஓர் அறிமுகம்
 • நூலக தகவல் நிறுவனங்களினது உருவாக்கத்தில் திட்டமிடலும் அதன் முக்கியத்துவமும்
 • ஆரம்ப திட்டமிடல் செயல்முறையின் முக்கிய அம்சங்களும் நூலக உருவாக்கத்தில் அதன் பங்கும்
 • தகவலும்; ஈழத் தமிழ்ச் சமூகத்தின் தகவல் அணுகுகையும்
 • யாழ். பல்கலைக்கழக நூலகத்தின் முதல் நிலைத் தகவல் வளங்கள்:ஒழுங்கமைப்பு, பயன்பாடு,; பராமரிப்பு 
 • தகவல் வள அபிவிருத்திக் கொள்கை 
 • அறிவாலயம் வழங்கும்; அறிவுக்கருவூலங்கள் 
 • தகவல் பிரபஞ்சத்தை அணுகுவதில் பாவனையாளர் எதிர்கொள்ளும் தடைகள்
 • வாசிப்பும் சமூக மேம்பாடும்
 • பொது நூலகங்களினால் வழங்கப்படக் கூடிய சேவைகள்
 • இணுவில் பொது நூலகம்: தகவல் யுகமொன்றில் சுடர்விடும் நம்பிக்கை ஒளி
 • சனசமூக நிலைய நூலகங்கள்: சமூக மேம்பாட்டின் குவி மையங்கள்
 • நூலக அலுவலர்களுக்கான மக்கள் தொடர்புக் கலை
 • உசாத்துணைச் சேவை
 • சர்வதேச நூல் விபரக் கட்டுப்பாடும் சர்வதேசரீதியில் வெளியீடுகளின் பயன்பாடும்: ஐகுடுயு வின் நூலக செயல் திட்டங்கள்
 • தூயி தசமப் பகுப்பாக்கத் திட்டம்: பிரதேசரீதியான இலக்கியங்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கக்கூடியவகையில் 22ம் பதிப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டு மேற்கொள்ளப்பட்ட புதிய மாற்றங்கள்
 • தமிழ்ச் சமூகத்தின் இன்றைய கல்விநிலையும்  பாடசாலை நூலகங்களின் வகிபாகமும்
 • பாடசாலை நூலகங்கள்: புதுயுகம் தரும் பெரும் பொறுப்புகள்.
 

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan