தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


தி பார்க்கர்
மின்-அஞ்சல் : karunanithy@theparkar.com
தொடர்பு எண் : 919841349286
முகவரி : 293, அகமது வணிக வளாகம்
இராயப்பேட்டை
  சென்னை - 600014
இந்தியா
Buy Books
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 177
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
         
தி பார்க்கர் வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
12345678910...
ஆய்வுத்துணர்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(ஜனவரி2008)
ஆசிரியர் : சுப்புலட்சுமி, நா
பதிப்பகம் : தி பார்க்கர்
விலை : 80
புத்தகப் பிரிவு : ஆய்வு
பக்கங்கள் : 96
ISBN : 9788190759915
சைவத்தில் சான்றோர்களின் பங்களிப்பு
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(ஜனவரி 2008)
ஆசிரியர் : சுப்புலட்சுமி, நா
பதிப்பகம் : தி பார்க்கர்
விலை : 100
புத்தகப் பிரிவு : ஆய்வு
பக்கங்கள் : 136
ISBN :
கம்பன் பார்வையில் வெய்யோன் ஒளியுடையோன்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(ஜூலை 2008)
ஆசிரியர் : சுப்புலட்சுமி, நா
பதிப்பகம் : தி பார்க்கர்
விலை : 100
புத்தகப் பிரிவு : ஆய்வு
பக்கங்கள் : 124
ISBN :
சாதி - வறுமை - அரசு
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு( நவம்பர் 2008)
ஆசிரியர் : ஏகாம்பரம், ஆ
பதிப்பகம் : தி பார்க்கர்
விலை : 250
புத்தகப் பிரிவு : ஆய்வு
பக்கங்கள் : 320
ISBN :
பக்திப் பாடல்களில் உவமை, உருவக ஆட்சி - ஒரு மதிப்பீடு
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(ஏப்ரல் 2008)
ஆசிரியர் : குமார், ச
பதிப்பகம் : தி பார்க்கர்
விலை : 400
புத்தகப் பிரிவு : ஆய்வு
பக்கங்கள் : 548
ISBN :
சவிட்டு நாடகம் ( மூலம் )
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(ஜூலை 2008)
ஆசிரியர் : செல்வராஜ், ப
பதிப்பகம் : தி பார்க்கர்
விலை : 180
புத்தகப் பிரிவு : ஆய்வு
பக்கங்கள் : 368
ISBN : 9788190759946
சவிட்டு நாடகம் ( ஆய்வும் பதிப்பும் )
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(ஜூலை 2008)
ஆசிரியர் : செல்வராஜ், ப
பதிப்பகம் : தி பார்க்கர்
விலை : 180
புத்தகப் பிரிவு : ஆய்வு
பக்கங்கள் : 344
ISBN : 9788190759953
பழமொழிச் சிந்தனைகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(மார்ச் 2008)
ஆசிரியர் : வாசுதேவன்.கா - இரங்கியம்
பதிப்பகம் : தி பார்க்கர்
விலை : 100
புத்தகப் பிரிவு : ஆய்வு
பக்கங்கள் : 168
ISBN :
குறுந்தொகையில் மருதம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(ஜூலை 2008)
ஆசிரியர் : வாசுதேவன்.கா - இரங்கியம்
பதிப்பகம் : தி பார்க்கர்
விலை : 100
புத்தகப் பிரிவு : ஆய்வு
பக்கங்கள் : 144
ISBN :
கதம்பம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(ஏப்ரல் 2008)
ஆசிரியர் : வாசுதேவன்.கா - இரங்கியம்
பதிப்பகம் : தி பார்க்கர்
விலை : 75
புத்தகப் பிரிவு : கவிதைகள்
பக்கங்கள் : 84
ISBN :
12345678910...

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan