தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


புனைவகம்
பதிப்பகம் : Punaivakam
மின்-அஞ்சல் : kumbhlk@gmail.com
தொடர்பு எண் : 94112421388
முகவரி : 39, 36வது ஒழுங்கை
வெள்ளவத்தை
  கொழும்பு -
இலங்கை
Buy Books
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 2
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
         
புனைவகம் வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
நந்தியின் சிறுகதைகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2014
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : தேவானந்த், தே
பதிப்பகம் : புனைவகம்
விலை : 400.00
புத்தகப் பிரிவு : சிறுகதைகள் - தொகுப்பு
பக்கங்கள் : 460
ISBN : 9789550350070
நொருங்குண்ட இருதயம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : மூன்றாம் பதிப்பு
ஆசிரியர் : மங்களநாயகம் தம்பையா
பதிப்பகம் : புனைவகம்
விலை : 475.00
புத்தகப் பிரிவு : நாவல்
பக்கங்கள் : 284
ISBN : 9789550350018

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan