வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்
கமலம்=தாமரை
கம்பீரம்=செருக்கு
கம்பீரம்=உயர்தோற்றம்
கம்பீரம்=பெருமை
கம்பீரம்=ஆழம்
கயரோகம்=எலும்புருக்கி நோய்
கயிலாசம்=சிவப்பேறு
கயிலாசம்=நொடித்தான்மலை
கயிலாயம்=சிவப்பேறு
கயிலாயம்=நொடித்தான்மலை
கரகோஷம்=கை தட்டுதல்
கருடன்=கலுழன்
கருணை=அருள்
கருணை=இரக்கம்
கருத்தா=தலைவன்
கருத்தா=வினை முதல்
கருத்தா=ஆக்கியோன்
கருத்தா=நூலாசிரியன்
கர்த்தா=தலைவன்
கர்த்தா=வினை முதல்
கர்த்தா=ஆக்கியோன்
கர்த்தா=நூலாசிரியன்
கருமம்=வினை
கருமம்=தொழில்
கர்க்கடகம்=நண்டு
கர்ச்சனை=முழக்கம்
கர்ப்பக்கிரகம்=அகநாழிகை
கர்ப்பக்கிரகம்=திருஉள் நாழிகை
கர்ப்பவதி=சூலி
கர்வம்=செருக்கு
கலசம்=குடம்
கலாசாலை=கல்லூரி
கலியாணம்=மணம்
கலியாணம்=மன்றல்
கவி=செய்யுள்
கவி=பாவலன்
கவி=பாட்டு
கவுளி=பல்லி
கனம்=சுமை
கனம்=பளுவு
காசம்=ஈளை நோய்
காசம்=இருமல் நோய்
காஷாயம்=காவி
காஷ்டம்=விறகு
காயம்=உடல்
காயம்=யாக்கை
காயம்=வான்
காரகன்=செய்பவன்
காரியதரிசி=அமைச்சன்
காரியதரிசி=செயலாளன்
காரியஸ்தன்=செயலாளன்
காலக்கிரமம்=கால ஒழுங்கு
காலச்சேபம்=வாழ்க்கை
காலச்சேபம்=நாட்கழிதல்
காளம்=கருமை
காளம்=முகில்
கிஸ்தி=திறை
கிஞ்சுகம்=கிளி
கிடாரம்=கொப்பரை
கியாதி=புகழ்
கியாதி=மேன்மை
கிரகசாரம்=கோள்நிலை
கிரகசாரம்=கோட்சாரம்
கிரகணம்=பற்றுதல்
கிரகணம்=பிடித்தல்
கிரகம்=வீடு
கிரகம்=கோள்
கிரகம்=பற்றுதல்
கிரகம்=பிடிப்பு
கிரகஸ்தம்=இல்லறநிலை
கிரகித்தல்=பற்றுதல்
கிரகித்தல்=இழுத்தல்
கிரகித்தல்=கவர்தல்
கிரகித்தல்=உணர்தல்
கிரந்தம்=நூல்
கிரமம்=ஒழுங்கு
கிரமம்=முறைமை
கிரயம்=விலை
கிராதன்=குறவன்
கிராதன்=வேட்டுவன்
கிராமம்=சிற்றூர்
கிரியை=தொழில்
கிரியை=செயல்
கிரியை=வினை
கிரியை=சடங்கு
கிரீடம்=முடி
கிருஷி=பயிர்
கிருஷி=உழவு
கிருஷி=பயிர் செய்கை
கிருஷ்ணபக்ஷம்=தேய்பிறை
கிருபை=அருள்
கிருபை=இரக்கம்
கிருமி=பூச்சி
கிருமி=புழு
கிலம்=அழிவு
கிலேசம்=அச்சம்
கிலேசம்=கவலை
கிலேசம்=துன்பம்
கீணம்=கேடு
கீணம்=சிதைவு
க்ஷீணம்=கேடு
க்ஷீணம்=சிதைவு
கீதம்=இசை
கீதம்=இசைப்பாட்டு
கீர்த்தி=புகழ்
கீர்த்தி=இசை
குக்குடம்=கோழி
குலசம்=நலம்
குலசம்=நன்மை
குஞ்சரம்=யானை
குஷ்டம்=தொழுநோய்
குஷ்டம்=பெருநோய்
குணம்=இயல்பு
குதூகலம்=பெருங்களிப்பு
குதூகலம்=பெருமகிழ்ச்சி
குபேரன்=பெருஞ் செல்வன்
குபேரன்=செல்வக் கடவுள்
குமரி=நங்கை
குமரி=மணமாகாப் பெண்
குமரி=புதல்வி
குமரி=மகள்
குமாரி=நங்கை
குமாரி=மணமாகாப் பெண்
குமாரி=புதல்வி
குமாரி=மகள்
கும்பகோணம்=குடமூக்கு
கும்பாபிஷேகம்=குடமுழுக்கு
கும்பம்=குடம்
நூலிற் காணப்படும் அகரவரிசை முறையில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
தலைச்சொற்கள் : 70 பொருள் விளக்கச்சொற்கள் : 105
முந்தைய பக்கம்
அடுத்த பக்கம்
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333