தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


புத்தக வகை : கணினி
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 40
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
கணினி வகைப் புத்தகங்கள் :
1 2 3 4
எம்எஸ் ஆபீஸ்
பதிப்பு ஆண்டு : 2012
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : வீரநாதன், ஜெ
பதிப்பகம் : பாலாஜி கணினி வரைகலைப் பயிலகம்
விலை : 290.00
புத்தகப் பிரிவு : கணினி
பக்கங்கள் : 264
ISBN : 9789380324289
போட்டோஷாப் சிஎஸ்-6
பதிப்பு ஆண்டு : 2012
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : வீரநாதன், ஜெ
பதிப்பகம் : பாலாஜி கணினி வரைகலைப் பயிலகம்
விலை : 390.00
புத்தகப் பிரிவு : கணினி
பக்கங்கள் : 392
ISBN : 9789380324272
கணினியில் தமிழ் தட்டச்சுப் பயிற்சி
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு
ஆசிரியர் : வீரநாதன், ஜெ
பதிப்பகம் : பாலாஜி கணினி வரைகலைப் பயிலகம்
விலை : 56.00
புத்தகப் பிரிவு : கணினி
பக்கங்கள் : 72
ISBN : 9789380324098
கோரல்டிரா செயல்முறை பயிற்சிகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : வீரநாதன், ஜெ
பதிப்பகம் : பாலாஜி கணினி வரைகலைப் பயிலகம்
விலை : 125.00
புத்தகப் பிரிவு : கணினி
பக்கங்கள் : 112
ISBN : 9789380324241
கோரல்டிரா எக்ஸ்5
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : வீரநாதன், ஜெ
பதிப்பகம் : பாலாஜி கணினி வரைகலைப் பயிலகம்
விலை : 390.00
புத்தகப் பிரிவு : கணினி
பக்கங்கள் : 336
ISBN : 9789380324128
கணினி கலைச்சொல் அகராதி (கையடக்கப் பதிப்பு)
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : வீரநாதன், ஜெ
பதிப்பகம் : பாலாஜி கணினி வரைகலைப் பயிலகம்
விலை : 15.00
புத்தகப் பிரிவு : கணினி
பக்கங்கள் : 48
ISBN : 9789380324180
கணினி பொதுக் கட்டுரைகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : வீரநாதன், ஜெ
பதிப்பகம் : பாலாஜி கணினி வரைகலைப் பயிலகம்
விலை : 22.00
புத்தகப் பிரிவு : கணினி
பக்கங்கள் : 64
ISBN : 9789380324234
பேஜ் மேக்கர் 7.0
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : நான்காம் பதிப்பு
ஆசிரியர் : வீரநாதன், ஜெ
பதிப்பகம் : பாலாஜி கணினி வரைகலைப் பயிலகம்
விலை : 150.00
புத்தகப் பிரிவு : கணினி
பக்கங்கள் : 200
ISBN : 9788190831857
செல்பேசி பழுது நீக்குதல்
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : வீரநாதன், ஜெ
பதிப்பகம் : பாலாஜி கணினி வரைகலைப் பயிலகம்
விலை : 350.00
புத்தகப் பிரிவு : கணினி
பக்கங்கள் : 220
ISBN : 9789380324081
வலைதள முகவரிகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு
ஆசிரியர் : வீரநாதன், ஜெ
பதிப்பகம் : பாலாஜி கணினி வரைகலைப் பயிலகம்
விலை : 55.00
புத்தகப் பிரிவு : கணினி
பக்கங்கள் : 192
ISBN : 9789380324074
1 2 3 4

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan