தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


புத்தக வகை : ஓவியம்
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 9
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
ஓவியம் வகைப் புத்தகங்கள் :
1
ஓவியம் - கூறுகளும் கொள்கைகளும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (டிசம்பர் 2008 )
ஆசிரியர் : புகழேந்தி, ஓவியர்
பதிப்பகம் : தோழமை வெளியீடு
விலை : 175
புத்தகப் பிரிவு : ஓவியம்
பக்கங்கள் : 216
ISBN :
புயலின் நிறங்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2005)
ஆசிரியர் : புகழேந்தி, ஓவியர்
பதிப்பகம் : தமிழ்த் தாய் வெளியீடு
விலை : 100
புத்தகப் பிரிவு : ஓவியம்
பக்கங்கள் : 68
ISBN :
சிதைந்த கூடு
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : புகழேந்தி, ஓவியர்
பதிப்பகம் : தோழமை வெளியீடு
விலை : 40
புத்தகப் பிரிவு : ஓவியம்
பக்கங்கள் : 44
ISBN :
அதிரும் கோடுகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2004)
ஆசிரியர் : புகழேந்தி, ஓவியர்
பதிப்பகம் : மணிபாரதி பதிப்பகம்
விலை : 75
புத்தகப் பிரிவு : ஓவியம்
பக்கங்கள் : 88
ISBN :
உறங்கா நிறங்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2002
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2002)
ஆசிரியர் : புகழேந்தி, ஓவியர்
பதிப்பகம் : தமிழ் முழக்கம்
விலை : 75
புத்தகப் பிரிவு : ஓவியம்
பக்கங்கள் : 80
ISBN :
திசை முகம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2002
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2002)
ஆசிரியர் : புகழேந்தி, ஓவியர்
பதிப்பகம் : புதுமலர் பதிப்பகம்
விலை : 60
புத்தகப் பிரிவு : ஓவியம்
பக்கங்கள் : 64
ISBN :
முகவரிகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2002
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2002)
ஆசிரியர் : புகழேந்தி, ஓவியர்
பதிப்பகம் : மதுரா வெளியீடு
விலை : 100
புத்தகப் பிரிவு : ஓவியம்
பக்கங்கள் : 112
ISBN :
கார்ட்டூன் ஓவிய உலகில் நான்
பதிப்பு ஆண்டு : 2002
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு (2002)
ஆசிரியர் : சுந்தர், சிரித்திரன்
பதிப்பகம் : மல்லிகைப்பந்தல்
விலை : 175
புத்தகப் பிரிவு : ஓவியம்
பக்கங்கள் : 138
ISBN : 9558250031
எரியும் வண்ணங்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 1994
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1994)
ஆசிரியர் : புகழேந்தி, ஓவியர்
பதிப்பகம் : தாமரைச் செல்வி பதிப்பகம்
விலை : 75
புத்தகப் பிரிவு : ஓவியம்
பக்கங்கள் : 75
ISBN :
1

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan