தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


புத்தக வகை : சொற்பொழிவுகள்
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 44
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
சொற்பொழிவுகள் வகைப் புத்தகங்கள் :
1 2 3 4 5
இரைமீட்டல் ( இயல் விருது ஏற்புரை)
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2008)
ஆசிரியர் : தாசீசியஸ்.ஏ.சி
பதிப்பகம் : பல்கலை
விலை : 25
புத்தகப் பிரிவு : சொற்பொழிவுகள்
பக்கங்கள் : 64
ISBN :
தேன் மலர்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2007)
ஆசிரியர் : வைகோ
பதிப்பகம் : ராஜராஜன் பதிப்பகம்
விலை : 75
புத்தகப் பிரிவு : சொற்பொழிவுகள்
பக்கங்கள் : 192
ISBN :
பனிக்குள் நெருப்பு
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் : எஸ்பொ
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
விலை : 55
புத்தகப் பிரிவு : சொற்பொழிவுகள்
பக்கங்கள் : 112
ISBN : 8189748173
இருபதாம் நூற்றாண்டுத் தமிழ்க் கவிதை
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2006)
ஆசிரியர் : பாலசுப்பிரமணியம், சிற்பி
பதிப்பகம் : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
விலை : 80
புத்தகப் பிரிவு : சொற்பொழிவுகள்
பக்கங்கள் : 280
ISBN :
தமிழக வானவியல் சிந்தனைகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2006)
ஆசிரியர் : ஐயம்பெருமாள், ப
பதிப்பகம் : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
விலை : 35
புத்தகப் பிரிவு : சொற்பொழிவுகள்
பக்கங்கள் : 120
ISBN :
பெண்ணியப் படைப்பிலக்கியம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2006)
ஆசிரியர் : கமலி, தி
பதிப்பகம் : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
விலை : 75
புத்தகப் பிரிவு : சொற்பொழிவுகள்
பக்கங்கள் : 272
ISBN :
சைவ சித்தாந்தத்தில் ஆன்மக் கொள்கை
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2005)
ஆசிரியர் : இரத்தினசபாபதி, வை
பதிப்பகம் : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
விலை : 65
புத்தகப் பிரிவு : சொற்பொழிவுகள்
பக்கங்கள் : 224
ISBN :
திருக்குறளில் பொதுநிலை உத்திகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2005)
ஆசிரியர் : சௌரிராசன், பொன்
பதிப்பகம் : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
விலை : 30
புத்தகப் பிரிவு : சொற்பொழிவுகள்
பக்கங்கள் : 112
ISBN :
வ.உ.சி - ஒரு பன்முகப் பார்வை
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2005)
ஆசிரியர் : கண்ணன், எஸ்
பதிப்பகம் : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
விலை : 25
புத்தகப் பிரிவு : சொற்பொழிவுகள்
பக்கங்கள் : 80
ISBN :
பெண்ணிய உளப்பகுப்பாய்வும் பெண் எழுத்தும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2005)
ஆசிரியர் : சாரதாம்பாள், செ
பதிப்பகம் : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
விலை : 40
புத்தகப் பிரிவு : சொற்பொழிவுகள்
பக்கங்கள் : 128
ISBN :
1 2 3 4 5

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan