தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


புத்தக வகை : இதழியல் ஆய்வு
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 9
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
இதழியல் ஆய்வு வகைப் புத்தகங்கள் :
1
தீண்டப்படாத நூல்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு (நவம்பர்2008)
ஆசிரியர் : ஸ்டாலின் ராஜாங்கம்
பதிப்பகம் : ஆழி பதிப்பகம்
விலை : 70
புத்தகப் பிரிவு : இதழியல் ஆய்வு
பக்கங்கள் : 88
ISBN : 978890753474
தமிழில் இதழியல் நூல்கள் - நூலடைவு
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2006)
ஆசிரியர் : சரவணன், தி.மா
பதிப்பகம் : கலைநிலா பதிப்பகம்
விலை : 45
புத்தகப் பிரிவு : இதழியல் ஆய்வு
பக்கங்கள் : 112
ISBN :
சிறுபத்திரிக்கை அரசியல்
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2006)
ஆசிரியர் : அரசு, வீ
பதிப்பகம் : பரிசல்
விலை : 25
புத்தகப் பிரிவு : இதழியல் ஆய்வு
பக்கங்கள் : 64
ISBN :
தமிழ் ஆய்வு இதழ்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2005)
ஆசிரியர் : சுந்தரமூர்த்தி, இ
பதிப்பகம் : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
விலை : 50
புத்தகப் பிரிவு : இதழியல் ஆய்வு
பக்கங்கள் : 182
ISBN :
திராவிட இயக்க இதழ்கள் (தொகுதி - 1)
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2005)
ஆசிரியர் : சுந்தரமூர்த்தி, இ
பதிப்பகம் : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
விலை : 60
புத்தகப் பிரிவு : இதழியல் ஆய்வு
பக்கங்கள் : 216
ISBN :
இந்திய விடுதலைக்கு முந்தைய தமிழ் இதழ்கள் - 3
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2004)
ஆசிரியர் : சுந்தரமூர்த்தி, இ
பதிப்பகம் : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
விலை : 60
புத்தகப் பிரிவு : இதழியல் ஆய்வு
பக்கங்கள் : 195
ISBN :
இந்திய விடுதலைக்கு முந்தைய தமிழ் இதழ்கள் - 4
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2004)
ஆசிரியர் : சுந்தரமூர்த்தி, இ
பதிப்பகம் : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
விலை : 45
புத்தகப் பிரிவு : இதழியல் ஆய்வு
பக்கங்கள் : 161
ISBN :
மகளிர் இதழ்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2003
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2003)
ஆசிரியர் : சுந்தரமூர்த்தி, இ
பதிப்பகம் : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
விலை : 70
புத்தகப் பிரிவு : இதழியல் ஆய்வு
பக்கங்கள் : 304
ISBN :
தமிழில் அறிவியல் இதழ்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 1998
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (ஆகஸ்ட் 1998)
ஆசிரியர் : பாவேந்தன், இரா
பதிப்பகம் : சாமுவேல் ஃபிஷ்கறீன் பதிப்பகம்
விலை : 40
புத்தகப் பிரிவு : இதழியல் ஆய்வு
பக்கங்கள் : 190
ISBN :
1

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan