தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


சேமமடு பதிப்பகம்
பதிப்பகம் : Chemamadu Publications
ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு : 2005
ஆரம்பித்தவர் : சதபூ.பத்மசீலன்
மின்-அஞ்சல் : chemamadu@yahoo.com
தொடர்பு எண் : 94112321905
முகவரி : UG-50, People's Park
  கொழும்பு - 11
இலங்கை
Buy Books
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 97
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
         
சேமமடு பதிப்பகம் வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
12345678910...
அறிகைத் தொழிற்பாடும் ஆசிரியரும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : ஐந்தாம் பதிப்பு
ஆசிரியர் : சின்னசாமி, க
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
விலை : 560.00
புத்தகப் பிரிவு : கல்வியியல்
பக்கங்கள் : 216
ISBN : 9789551857967
சமூக வானொலி
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : ரஸ்மின், எம்.சி
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
விலை : 500.00
புத்தகப் பிரிவு : ஊடகம்
பக்கங்கள் : 208
ISBN : 9789556850017
குழந்தை உளவியலும் கல்வியும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : ஜெயராசா, சபா
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
விலை : 400.00
புத்தகப் பிரிவு : உளவியல்
பக்கங்கள் : 12
ISBN : 9789551857912
ஆசிரியர் வாண்மையியல்
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : ஜெயராசா, சபா
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
விலை : 300.00
புத்தகப் பிரிவு : கல்வியியல்
பக்கங்கள் : 120
ISBN : 9789551857950
கல்வியில் எழு வினாக்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : ஜெயராசா, சபா
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
விலை : 280.00
புத்தகப் பிரிவு : கல்வியியல்
பக்கங்கள் : 116
ISBN : 9789551857851
கலை இலக்கியக் களஞ்சியம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : ஜெயராசா, சபா
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
விலை : 340.00
புத்தகப் பிரிவு : தொகுப்பு
பக்கங்கள் : 134
ISBN : 9789551857899
பலஸ்தீனம் : ஒரு சமகால நோக்கு
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : கணேசலிங்கம், கே.ரீ
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
விலை : 260.00
புத்தகப் பிரிவு : அரசியல்
பக்கங்கள் : 108
ISBN : 9789551857868
கல்வியில் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : பராமானந்தம், சு
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
விலை : 300.00
புத்தகப் பிரிவு : கற்றல், கற்பித்தல்
பக்கங்கள் : 120
ISBN : 9789551857899
கல்வியில் புதிய தடங்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : சந்திரசேகரன், சோ
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
விலை : 300.00
புத்தகப் பிரிவு : கல்வியியல்
பக்கங்கள் : 128
ISBN : 9789551857905
கல்வி ஆய்வியல்
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு
ஆசிரியர் : சின்னத்தம்பி, க
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
விலை : 360.00
புத்தகப் பிரிவு : கல்வியியல்
பக்கங்கள் : 144
ISBN : 9789551857882
12345678910...

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan