தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


பூம்பொழில் வெளியீடு
மின்-அஞ்சல் : drportko@yahoo.com
தொடர்பு எண் : 919840150110
முகவரி : மதன்மிதில்லா, 16, ஆறாவது குறுக்குத் தெரு
சாத்திரி நகர், அடையாறு
  சென்னை - 600020
இந்தியா
Buy Books
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 13
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
         
பூம்பொழில் வெளியீடு வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
12
இக்காலத் தமிழ் இலக்கணம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் : பொற்கோ
பதிப்பகம் : பூம்பொழில் வெளியீடு
விலை : 300
புத்தகப் பிரிவு : தமிழ் இலக்கணம்
பக்கங்கள் : 414
ISBN :
குறள் காட்டும் உறவுகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு (2004)
ஆசிரியர் : பொற்கோ
பதிப்பகம் : பூம்பொழில் வெளியீடு
விலை : 30
புத்தகப் பிரிவு : திருக்குறள்
பக்கங்கள் : 72
ISBN :
பொது மொழியியல்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : பொற்கோ
பதிப்பகம் : பூம்பொழில் வெளியீடு
விலை : 50
புத்தகப் பிரிவு : தமிழ் மொழி ஆய்வு
பக்கங்கள் : 152
ISBN :
தமிழ் ஜப்பானிய ஆராய்ச்சி ; பாதையும் பயணமும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : பொற்கோ
பதிப்பகம் : பூம்பொழில் வெளியீடு
விலை : 60
புத்தகப் பிரிவு : திறனாய்வு
பக்கங்கள் : 92
ISBN :
தமிழக வரலாற்றில் அறுந்து கிடக்கும் சங்கிலிகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : பொற்கோ
பதிப்பகம் : பூம்பொழில் வெளியீடு
விலை : 25
புத்தகப் பிரிவு : வரலாறு
பக்கங்கள் : 64
ISBN :
தமிழ் வரலாற்றில் பாவாணர்
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2004)
ஆசிரியர் : பொற்கோ
பதிப்பகம் : பூம்பொழில் வெளியீடு
விலை : 30
புத்தகப் பிரிவு : சொற்பொழிவுகள்
பக்கங்கள் : 106
ISBN :
தமிழக வரலாற்றில் வள்ளலார்
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2004)
ஆசிரியர் : பொற்கோ
பதிப்பகம் : பூம்பொழில் வெளியீடு
விலை : 15
புத்தகப் பிரிவு : வாழ்க்கை வரலாறு
பக்கங்கள் : 60
ISBN :
தமிழில் நாமும் தவறில்லாமல் எழுதலாம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2003
பதிப்பு : நான்காம் பதிப்பு (2003)
ஆசிரியர் : பொற்கோ
பதிப்பகம் : பூம்பொழில் வெளியீடு
விலை : 40
புத்தகப் பிரிவு : தமிழ் இலக்கணம்
பக்கங்கள் : 72
ISBN :
தமிழ் ஜப்பானிய ஒப்பாய்வு
பதிப்பு ஆண்டு : 2003
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2003)
ஆசிரியர் : பொற்கோ
பதிப்பகம் : பூம்பொழில் வெளியீடு
விலை : 30
புத்தகப் பிரிவு : திறனாய்வு
பக்கங்கள் : 72
ISBN :
இலக்கணக் கலைக் களஞ்சியம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2000
பதிப்பு : மூன்றாம் பதிப்பு (2000)
ஆசிரியர் : பொற்கோ
பதிப்பகம் : பூம்பொழில் வெளியீடு
விலை : 40
புத்தகப் பிரிவு : தமிழ் இலக்கணம்
பக்கங்கள் : 176
ISBN :
12

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan