தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


கொங்கு ஆய்வு மையம்
முகவரி : ஈரோடு
  ஈரோடு - 638011
இந்தியா
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 15
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
         
கொங்கு ஆய்வு மையம் வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
12
ஈரோடு மாவட்ட வரலாறு
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2008)
ஆசிரியர் : இராசு, செ
பதிப்பகம் : கொங்கு ஆய்வு மையம்
விலை : 100
புத்தகப் பிரிவு : வரலாறு
பக்கங்கள் : 296
ISBN :
கொங்கு குல மகளிர்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2008)
ஆசிரியர் : இராசு, செ
பதிப்பகம் : கொங்கு ஆய்வு மையம்
விலை : 50
புத்தகப் பிரிவு : வரலாறு
பக்கங்கள் : 128
ISBN :
கொங்கு வேளாளர் செப்பேடு, பட்டயங்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2007)
ஆசிரியர் : இராசு, செ
பதிப்பகம் : கொங்கு ஆய்வு மையம்
விலை : 200
புத்தகப் பிரிவு : தொல்லியல் ஆய்வு
பக்கங்கள் : 360
ISBN :
கொங்கு வேளாளர் கல்வெட்டும் காணிப்பாடல்களும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2007)
ஆசிரியர் : இராசு, செ
பதிப்பகம் : கொங்கு ஆய்வு மையம்
விலை : 150
புத்தகப் பிரிவு : தொல்லியல் ஆய்வு
பக்கங்கள் : 264
ISBN :
காளிங்கராயன் கால்வாய்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2007)
ஆசிரியர் : இராசு, செ
பதிப்பகம் : கொங்கு ஆய்வு மையம்
விலை : 75
புத்தகப் பிரிவு : வரலாறு
பக்கங்கள் : 176
ISBN :
கொங்கு நாடும் சமணமும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : இராசு, செ
பதிப்பகம் : கொங்கு ஆய்வு மையம்
விலை : 100
புத்தகப் பிரிவு : தொல்லியல் ஆய்வு
பக்கங்கள் : 358
ISBN :
திருப்பனந்தாள் காசிமடத்துச் செப்பேடுகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 1999
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1999)
ஆசிரியர் : இராசு, செ
பதிப்பகம் : கொங்கு ஆய்வு மையம்
விலை : 100
புத்தகப் பிரிவு : தொல்லியல் ஆய்வு
பக்கங்கள் : 87
ISBN :
கச்சத் தீவு
பதிப்பு ஆண்டு : 1997
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1997)
ஆசிரியர் : இராசு, செ
பதிப்பகம் : கொங்கு ஆய்வு மையம்
விலை : 20
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 64
ISBN :
ஞானமாலை
பதிப்பு ஆண்டு : 1997
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1997)
ஆசிரியர் : இராசு, செ
பதிப்பகம் : கொங்கு ஆய்வு மையம்
விலை : 5
புத்தகப் பிரிவு : சுவடிப் பதிப்பு
பக்கங்கள் : 32
ISBN :
புயல் காத்துப் பாட்டும் பஞ்சக் கும்மியும்
பதிப்பு ஆண்டு : 1995
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1995)
ஆசிரியர் : இராசு, செ
பதிப்பகம் : கொங்கு ஆய்வு மையம்
விலை : 0
புத்தகப் பிரிவு : சுவடிப் பதிப்பு
பக்கங்கள் : 103
ISBN :
12

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan