தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


பீகாக் பதிப்பகம்
முகவரி :
  சென்னை - 600086
இந்தியா
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 5
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
         
பீகாக் பதிப்பகம் வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
மௌனியின் கதைகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு( நவம்பர் 2007)
ஆசிரியர் : சச்சிதானந்தம், கி.அ
பதிப்பகம் : பீகாக் பதிப்பகம்
விலை : 185
புத்தகப் பிரிவு : சிறுகதைகள்
பக்கங்கள் : 336
ISBN :
பனிமலைப் பிரதேசக் கதைகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2003
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு( நவம்பர் 2003)
ஆசிரியர் : சச்சிதானந்தம், கி.அ
பதிப்பகம் : பீகாக் பதிப்பகம்
விலை : 45
புத்தகப் பிரிவு : சிறுகதைகள்
பக்கங்கள் : 136
ISBN :
சித்திரா
பதிப்பு ஆண்டு : 2003
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு( நவம்பர் 2003)
ஆசிரியர் : சச்சிதானந்தம், கி.அ
பதிப்பகம் : பீகாக் பதிப்பகம்
விலை : 35
புத்தகப் பிரிவு : நாடகங்கள்
பக்கங்கள் : 112
ISBN :
ஆரண்யம் ( முதல் பாகம் )
பதிப்பு ஆண்டு : 2001
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (நவம்பர் 2001)
ஆசிரியர் : குமாரஸ்வாமி, த.நா
பதிப்பகம் : பீகாக் பதிப்பகம்
விலை : 75
புத்தகப் பிரிவு : நாவல்
பக்கங்கள் : 176
ISBN :
ஆரண்யம் ( இரண்டாம் பாகம் )
பதிப்பு ஆண்டு : 2001
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (நவம்பர் 2001)
ஆசிரியர் : குமாரஸ்வாமி, த.நா
பதிப்பகம் : பீகாக் பதிப்பகம்
விலை : 90
புத்தகப் பிரிவு : நாவல்
பக்கங்கள் : 200
ISBN :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan