தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


ஞாயிறு நூற்பதிப்பகம்
முகவரி : 6, கவிஞர் புதுவை சிவம்
வெங்கட்ட நகர்
  புதுச்சேரி - 605011
இந்தியா
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 4
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
         
ஞாயிறு நூற்பதிப்பகம் வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
பெரியார் பெருந்தொண்டர் புதுவைச் சிவம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2007)
ஆசிரியர் : சிவ இளங்கோ
பதிப்பகம் : ஞாயிறு நூற்பதிப்பகம்
விலை : 20
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 40
ISBN :
எட்டு மணிநேர வேலை ஆசியாவின் முதல் வெற்றி
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2004)
ஆசிரியர் : சிவ இளங்கோ
பதிப்பகம் : ஞாயிறு நூற்பதிப்பகம்
விலை : 70
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 156
ISBN :
பிரெஞ்சிந்தியாவும் திராவிட இயக்கமும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2000
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2000)
ஆசிரியர் : சிவ இளங்கோ
பதிப்பகம் : ஞாயிறு நூற்பதிப்பகம்
விலை : 80
புத்தகப் பிரிவு : வரலாறு
பக்கங்கள் : 252
ISBN :
பாவேந்தரும் புதுவைச்சிவமும் - சில நினைவுகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 1990
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1990)
ஆசிரியர் : சிவ இளங்கோ
பதிப்பகம் : ஞாயிறு நூற்பதிப்பகம்
விலை : 15
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 116
ISBN :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan