தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


புத்தக வகை : சரித்திர நாவல்
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 13
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
சரித்திர நாவல் வகைப் புத்தகங்கள் :
1 2
S.M.S எம்டன் 22.09.1914
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு ( 2009 )
ஆசிரியர் : திவாகர்
பதிப்பகம் : பழனியப்பா பிரதர்ஸ்
விலை : 200
புத்தகப் பிரிவு : சரித்திர நாவல்
பக்கங்கள் : 374
ISBN : 978813795043
நீள் துயில்
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : கல்யாணி மணியம்
பதிப்பகம் : நா.கல்யாணி மணியம்
விலை : 200.00
புத்தகப் பிரிவு : சரித்திர நாவல்
பக்கங்கள் : 402
ISBN :
ஆளப் பிறந்த மருது மைந்தன்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : சந்திரகாந்தம், ப
பதிப்பகம் : புது யுக புத்தகப்பண்ணை (NCBH)
விலை : 350.00
புத்தகப் பிரிவு : சரித்திர நாவல்
பக்கங்கள் : 724
ISBN : 9788123415044
இராஜகேசரி
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு ( 2008 )
ஆசிரியர் : கோகுல் சேஷாத்ரி
பதிப்பகம் : பழனியப்பா பிரதர்ஸ்
விலை : 200
புத்தகப் பிரிவு : சரித்திர நாவல்
பக்கங்கள் : 360
ISBN : 978813795050
மணிமகுடம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2007)
ஆசிரியர் : எஸ்பொ
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
விலை : 90
புத்தகப் பிரிவு : சரித்திர நாவல்
பக்கங்கள் : 120
ISBN : 8989748335
மாயினி
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2007)
ஆசிரியர் : எஸ்பொ
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
விலை : 350
புத்தகப் பிரிவு : சரித்திர நாவல்
பக்கங்கள் : 392
ISBN : 8190365576
ராஜ நர்த்தகி
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : முதற்பதிப்பு (2004)
ஆசிரியர் : சங்கரநாராயணன்
பதிப்பகம் : உதயம் பிரசுரம்
விலை : 80
புத்தகப் பிரிவு : சரித்திர நாவல்
பக்கங்கள் : 256
ISBN :
மாவீரன் சத்ரபதி சிவாஜி
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2004)
ஆசிரியர் : சேதுராமன், கோ
பதிப்பகம் : சாந்தி பதிப்பகம்
விலை : 150
புத்தகப் பிரிவு : சரித்திர நாவல்
பக்கங்கள் : 300
ISBN :
சிவகாமியின் சபதம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2004)
ஆசிரியர் : கல்கி
பதிப்பகம் : மணிவாசகர் பதிப்பகம்
விலை : 150
புத்தகப் பிரிவு : சரித்திர நாவல்
பக்கங்கள் : 1008
ISBN :
பொன்னியின் செல்வன் (5 பாகங்கள்)
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2004)
ஆசிரியர் : கல்கி
பதிப்பகம் : மணிவாசகர் பதிப்பகம்
விலை : 333
புத்தகப் பிரிவு : சரித்திர நாவல்
பக்கங்கள் : 2172
ISBN :
1 2

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan