தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
மின்-அஞ்சல் : iits@tn.nic.in
தொடர்பு எண் : 914422542992
முகவரி : இரண்டாவது முதன்மைச் சாலை
மையத் தொழில் நுட்பப் பயிலக வளாகம், தரமணி அஞ்சல்
  சென்னை - 600113
இந்தியா
Buy Books
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 232
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
         
உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
12345678910...
சித்த மருத்துவ வரலாறு
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு ( 2008 )
ஆசிரியர் : ஆனந்தன், ஆனைவாரி
பதிப்பகம் : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
விலை : 115
புத்தகப் பிரிவு : மாற்று மருத்துவம்
பக்கங்கள் : 388
ISBN :
தொல்காப்பியம் - எழுத்ததிகாரம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு(2007)
ஆசிரியர் : கணேசையர், சி
பதிப்பகம் : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
விலை : 150
புத்தகப் பிரிவு : தமிழ் இலக்கணம்
பக்கங்கள் : 472
ISBN :
தமிழியல் ஆய்வுச் சிந்தனைகள் - நாட்டுப்புறவியல், கலை & பண்பாடு
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2007)
ஆசிரியர் : ஜீன் லாறன்ஸ்.செ
பதிப்பகம் : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
விலை : 90
புத்தகப் பிரிவு : கருத்தரங்கக் கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 319
ISBN :
வாழிய செந்தமிழ்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2007)
ஆசிரியர் : கோதண்டராமன், இரா
பதிப்பகம் : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
விலை : 140
புத்தகப் பிரிவு : தமிழ் இலக்கணம்
பக்கங்கள் : 500
ISBN :
பேராசிரியர் அ.மு.பரமசிவானந்தம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2006)
ஆசிரியர் : இராசேந்திரன், ம
பதிப்பகம் : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
விலை : 40
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 144
ISBN :
பாவாணரின் ஞால முதன்மொழிக் கொள்கை
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2006)
ஆசிரியர் : மதிவாணன், இரா
பதிப்பகம் : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
விலை : 45
புத்தகப் பிரிவு : தமிழ் மொழி ஆய்வு
பக்கங்கள் : 160
ISBN :
இருபதாம் நூற்றாண்டுத் தமிழ்க் கவிதை
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2006)
ஆசிரியர் : பாலசுப்பிரமணியம், சிற்பி
பதிப்பகம் : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
விலை : 80
புத்தகப் பிரிவு : சொற்பொழிவுகள்
பக்கங்கள் : 280
ISBN :
உலகத் தமிழிலக்கிய வரலாறு (கி.பி 901 - கி.பி 1300)
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2006)
ஆசிரியர் : மணவாளன், அ.அ
பதிப்பகம் : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
விலை : 100
புத்தகப் பிரிவு : இலக்கிய வரலாறு
பக்கங்கள் : 344
ISBN :
தமிழக வானவியல் சிந்தனைகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2006)
ஆசிரியர் : ஐயம்பெருமாள், ப
பதிப்பகம் : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
விலை : 35
புத்தகப் பிரிவு : சொற்பொழிவுகள்
பக்கங்கள் : 120
ISBN :
பள்ளு இலக்கியம் மறுவாசிப்பு, பிரதிக்கு வெளியே....
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2006)
ஆசிரியர் : ஞானசேகரன், தே
பதிப்பகம் : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
விலை : 75
புத்தகப் பிரிவு : நாட்டுப்புறவியல்
பக்கங்கள் : 264
ISBN :
12345678910...

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan