தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


குமரன் புத்தக இல்லம்
பதிப்பகம் : Kumaran Book House
ஆரம்பித்தவர் : க.குமரன்
மின்-அஞ்சல் : kumbhlk@gmail.com
தொடர்பு எண் : 94112364550
முகவரி : 39, 36 வது ஒழுங்கை
வெள்ளவத்தை
  கொழும்பு - 6
இலங்கை
Buy Books
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 36
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
         
குமரன் புத்தக இல்லம் வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
1234
ஈழத்துத் தமிழ் நூல் வரலாறு
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : மீள் அச்சு (2001)
ஆசிரியர் : நடராசா, எஃப்.எக்ஸ்.சி
பதிப்பகம் : குமரன் புத்தக இல்லம்
விலை : 50.00
புத்தகப் பிரிவு : இலக்கிய வரலாறு
பக்கங்கள் : 108
ISBN : 9559429086
இலங்கைத் தமிழ்ச் சுடர்மணிகள் - மலையக நிர்மாணச் சிற்பி கோ.நடேசய்யர்
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2009)
ஆசிரியர் : சாரல் நாடன்
பதிப்பகம் : குமரன் புத்தக இல்லம்
விலை : 200.00
புத்தகப் பிரிவு : வாழ்க்கை வரலாறு
பக்கங்கள் : 44
ISBN : 9789556591590
இலங்கைத் தமிழ்ச் சுடர்மணிகள் - கலைப்புலவர் க.நவரத்தினம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(டிசம்பர் 2009)
ஆசிரியர் : தமிழினி கமல்ராஜ்
பதிப்பகம் : குமரன் புத்தக இல்லம்
விலை : 200.00
புத்தகப் பிரிவு : வாழ்க்கை வரலாறு
பக்கங்கள் : 46
ISBN : 9789556591613
ஈழத்துத் தமிழ் நாவல் இலக்கியம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு
ஆசிரியர் : சுப்பிரமணியன், நா
பதிப்பகம் : குமரன் புத்தக இல்லம்
விலை : 200.00
புத்தகப் பிரிவு : இலக்கிய வரலாறு
பக்கங்கள் : 336
ISBN : 9789556591927
இலங்கைத் தமிழ்ச் சுடர்மணிகள் - சுவாமி ஞானப்பிரகாசர்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(டிசம்பர் 2008)
ஆசிரியர் : இந்திரபாலா, கா
பதிப்பகம் : குமரன் புத்தக இல்லம்
விலை : 150.00
புத்தகப் பிரிவு : வாழ்க்கை வரலாறு
பக்கங்கள் : 58
ISBN : 9789556591281
இலங்கைத் தமிழ்ச் சுடர்மணிகள் - காசிவாசி சி. செந்திநாத ஐயர்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(டிசம்பர் 2008)
ஆசிரியர் : கணேசையர், சி
பதிப்பகம் : குமரன் புத்தக இல்லம்
விலை : 150.00
புத்தகப் பிரிவு : வாழ்க்கை வரலாறு
பக்கங்கள் : 54
ISBN : 9789556591427
இலங்கைத் தமிழ்ச் சுடர்மணிகள் - தனிநாயகம் அடிகளார்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2008)
ஆசிரியர் : தேவராசன், ஆ
பதிப்பகம் : குமரன் புத்தக இல்லம்
விலை : 150.00
புத்தகப் பிரிவு : வாழ்க்கை வரலாறு
பக்கங்கள் : 58
ISBN : 978955659129x
இலங்கைத் தமிழ்ச் சுடர்மணிகள் - தனிநாயகம் அடிகளார்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2008)
ஆசிரியர் : சண்முகதாஸ், அ
பதிப்பகம் : குமரன் புத்தக இல்லம்
விலை : 150.00
புத்தகப் பிரிவு : வாழ்க்கை வரலாறு
பக்கங்கள் : 58
ISBN : 978955659129x
யாதும் ஊரே
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2008)
ஆசிரியர் : இலக்குவன், தெ
பதிப்பகம் : குமரன் புத்தக இல்லம்
விலை : 190
புத்தகப் பிரிவு : நாவல்
பக்கங்கள் : 436
ISBN :
இலங்கைத் தமிழ்ச் சுடர்மணிகள் - தனிநாயகம் அடிகளார்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2008)
ஆசிரியர் : அமுதன் அடிகள்
பதிப்பகம் : குமரன் புத்தக இல்லம்
விலை : 150.00
புத்தகப் பிரிவு : வாழ்க்கை வரலாறு
பக்கங்கள் : 58
ISBN : 978955659129x
1234

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan