தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


பரிசல்
மின்-அஞ்சல் : viruba@gmail.com
தொடர்பு எண் : 919382853646
முகவரி : Q பிளாக், 176 தொல்காப்பியர் தெரு
எம்.எம்.டி.ஏ காலனி, அரும்பாக்கம்
  சென்னை - 600106
இந்தியா
Buy Books
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 22
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
         
பரிசல் வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
1234
பருக்கை
பதிப்பு ஆண்டு : 2012
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : வீரபாண்டியன்
பதிப்பகம் : பரிசல்
விலை : 160.00
புத்தகப் பிரிவு : நாவல்
பக்கங்கள் : 250
ISBN : 9788192491202
ஒப்பனை நிழல்
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு
ஆசிரியர் : கௌரிபாலன், வி
பதிப்பகம் : பரிசல்
விலை : 70.00
புத்தகப் பிரிவு : சிறுகதைகள்
பக்கங்கள் : 120
ISBN :
கரந்தை வெகுசன ஆக்கங்கள் : உரையாடல்கள் - விவரணங்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : தனஞ்செயன், த
பதிப்பகம் : பரிசல்
விலை : 160.00
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 280
ISBN :
கரந்தை வெகுசன ஆக்கங்கள் : உரையாடல்கள் - விவரணங்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : சந்திரிகா, ஜெ
பதிப்பகம் : பரிசல்
விலை : 160.00
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 280
ISBN :
கரந்தை வெகுசன ஆக்கங்கள் : உரையாடல்கள் - விவரணங்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : சுந்தர், ம
பதிப்பகம் : பரிசல்
விலை : 160.00
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 280
ISBN :
கரந்தை வெகுசன ஆக்கங்கள் : உரையாடல்கள் - விவரணங்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : கலைமணி, கா
பதிப்பகம் : பரிசல்
விலை : 160.00
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 280
ISBN :
பெண் : மொழி - வெளி ( தமிழகப் பெண் கவிஞர்களின் கவிதைகள் குறித்த உரையாடல்கள் )
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : தீபா, ஏ
பதிப்பகம் : பரிசல்
விலை : 100.00
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 168
ISBN :
பெண் : மொழி - வெளி ( தமிழகப் பெண் கவிஞர்களின் கவிதைகள் குறித்த உரையாடல்கள் )
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : மரிய ரீகன், சா
பதிப்பகம் : பரிசல்
விலை : 100.00
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 168
ISBN :
பெண் : மொழி - வெளி ( தமிழகப் பெண் கவிஞர்களின் கவிதைகள் குறித்த உரையாடல்கள் )
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : குமார், ர
பதிப்பகம் : பரிசல்
விலை : 100.00
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 168
ISBN :
மார்க்சியமும் இலக்கியமும் : சில நோக்குகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : இரண்டாம்பதிப்பு
ஆசிரியர் : கனகரத்னா, ஏ.ஜெ
பதிப்பகம் : பரிசல்
விலை : 60.00
புத்தகப் பிரிவு : அரசியல்
பக்கங்கள் : 112
ISBN :
1234

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan