நற்போக்கு இலக்கியம்
  
பதிப்பு ஆண்டு : 2013
பதிப்பு :முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : எஸ்பொ
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
விலை :100.00
புத்தகப் பிரிவு :இலக்கிய வரலாறு
பக்கங்கள் :88
ISBN :9789381322130
  
மக்களின் மனிதன்
  
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு :முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : எஸ்பொ
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
விலை :150.00
புத்தகப் பிரிவு :நாவல்
பக்கங்கள் :232
ISBN :9788189748913
  
மிரமார்
  
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு :முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : எஸ்பொ
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
விலை :150.00
புத்தகப் பிரிவு :நாவல்
பக்கங்கள் :240
ISBN :9788189748951
  
மானக்கேடு
  
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு :முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : எஸ்பொ
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
விலை :150.00
புத்தகப் பிரிவு :நாவல்
பக்கங்கள் :272
ISBN :9788189748975
  
நித்திரையில் நடக்கும் நாடு
  
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு :முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : எஸ்பொ
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
விலை :150.00
புத்தகப் பிரிவு :நாவல்
பக்கங்கள் :272
ISBN :9788189748982
  
         
புதிதாக இணைக்கப்பட்ட ஆசிரியர்கள்
புதிதாக இணைக்கப்பட்ட பதிப்பகங்கள்
சிறப்புப் பக்கங்கள்
இலக்கியச் சிந்தனை சிறுகதைகள்
தான் ஶ்ரீ சோமா புத்தகப் பரிசு
2012 சென்னை புத்தகக்காட்சி
தமிழக அரசின் பரிசு பெற
சாகித்ய அகாதமி விருது பெற்றவை
நிலவரம்
புத்தகங்கள் : 3451
ஆசிரியர்கள் : 1500
பதிப்பகங்கள் : 640
புத்தக வகைகள் : 121
மதிப்புரைகள் : 207
மொழிபெயர்ப்புகள் : 112
இதர இணையங்கள்
முருகபக்தி மாநாடு 2012
www.ulakaththamizh.org
சேமமடு பொத்தகசாலை
புத்தகங்கள் : ஆண்டு வரிசைப் பட்டியல்
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994
1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984
1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974
1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964
1963 1962 1961 1960 1957 1952 1948 1946 1945
   

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333