தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


லயம் வெளியீடு
தொடர்பு எண் : 919442680619
முகவரி : பெரியூர்
  சத்தியமங்கலம் - 638401
இந்தியா
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 10
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
         
லயம் வெளியீடு வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
மார்க்ஸும் மார்க்ஸீயமும்
பதிப்பு ஆண்டு : 1999
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1999)
ஆசிரியர் : பிரமிள்
பதிப்பகம் : லயம் வெளியீடு
விலை : 55
புத்தகப் பிரிவு : பொதுவுடமை
பக்கங்கள் : 168
ISBN :
பிரமிள் கவிதைகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 1998
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1998)
ஆசிரியர் : கால சுப்ரமணியம்
பதிப்பகம் : லயம் வெளியீடு
விலை : 180
புத்தகப் பிரிவு : கவிதைகள்
பக்கங்கள் : 328
ISBN :
விமர்சன மீட்சிகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 1996
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1996)
ஆசிரியர் : பிரமிள்
பதிப்பகம் : லயம் வெளியீடு
விலை : 15
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 46
ISBN :
மேலே சில பறவைகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 1995
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1995)
ஆசிரியர் : கால சுப்ரமணியம்
பதிப்பகம் : லயம் வெளியீடு
விலை : 12
புத்தகப் பிரிவு : கவிதைகள்
பக்கங்கள் : 48
ISBN :
விமர்சனாஸ்ரமம்
பதிப்பு ஆண்டு : 1995
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1995)
ஆசிரியர் : பிரமிள்
பதிப்பகம் : லயம் வெளியீடு
விலை : 14
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 40
ISBN :
நக்ஷத்ரவாசி
பதிப்பு ஆண்டு : 1993
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1993)
ஆசிரியர் : பிரமிள்
பதிப்பகம் : லயம் வெளியீடு
விலை : 20
புத்தகப் பிரிவு : நாடகங்கள்
பக்கங்கள் : 80
ISBN :
ஆயி
பதிப்பு ஆண்டு : 1990
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1990)
ஆசிரியர் : பிரமிள்
பதிப்பகம் : லயம் வெளியீடு
விலை : 4
புத்தகப் பிரிவு : நாவல்
பக்கங்கள் : 30
ISBN :
சாது அப்பாத்துரையின் தியானதாரா
பதிப்பு ஆண்டு : 1989
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1989)
ஆசிரியர் : பிரமிள்
பதிப்பகம் : லயம் வெளியீடு
விலை : 10
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 64
ISBN :
லங்காபுரி ராஜா
பதிப்பு ஆண்டு : 1988
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1988)
ஆசிரியர் : பிரமிள்
பதிப்பகம் : லயம் வெளியீடு
விலை : 25
புத்தகப் பிரிவு : குறுநாவல்கள்
பக்கங்கள் : 136
ISBN :
தமிழின் நவீனத்துவம்
பதிப்பு ஆண்டு : 1986
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1986)
ஆசிரியர் : பிரமிள்
பதிப்பகம் : லயம் வெளியீடு
விலை : 25
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 222
ISBN :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan